Kemp Merkur otevřen NONSTOP/ dotazy prosím pište na kemp@pasohlavky.cz - preferujeme e-mailovou komunikaci na kterou reagujeme v nejbližším možném termínu.

Dyje 7B
ev. číslo revíru: 461 184
délka toku:
výměra: 23,0 ha
pobočný spolek pověřený hospodařením: Mikulov 

popis:
Rybářský revír tvoří nádrže:1. Na lagunách, v k.ú. Pasohlávky, 23,0 ha
GPS 48°53’48.22“N, 16°34’02.91“E

V době od 1.5. do 30.9. platí rekreační statut.
Zákaz lovu  na nádrži 1. Na lagunách (23,0 ha) v oblasti pláží od 1.6. do 31.8.
Povoleno pouze zavážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva.
V době konání kulturních akcí v areálu kempu ATC Merkur Pasohlávky bude revír uzavřen – zákaz lovu. Termíny konání akcí budou zveřejněny na www.kemp-merkur.cz a www.mrsmikulov.ic.cz.
Na nádrži 1. Na lagunách (23,0 ha) se zakazuje vnadění.
Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, amura 80 cm, candáta 50 cm.

Dyje 7
ev. číslo revíru: 461 026
délka toku: 22,4 km
výměra: 530,0 ha
spolek pověřený hospodařením: MRS, z.s. Brno a pobočný spolek Mikulov

popis:
GPS Z: 48°53’11.82“N, 16°35’38.98“E , K: 48°48’24.71“N, 16°28’5.39“E
Od tělesa hráze Mušovské nádrže až po státní hranici u Nového Přerova.
Zákaz lovu v úsecích (vyznačeno tabulemi):

  • v odvodňovacích kanálech kolem přehrady
  • z hráze tvořící silnici Brno-Mikulov a silnici Pasohlávky-Brod nad Dyjí
  • v prostoru označeném bójemi, kde uživatel revíru provádí hospodářskou těžbu ryb
  • v prostoru od státní silnice Mikulov-Brno po vývaziště lodí Povodí Moravy s. p. (celoročně)
  • v prostoru kotvení výletní lodě (na každou stranu v délce 20 metrů pobřežní linie) v období od 1. 6. do 31. 8.
  • v areálu kempu „Merkur“ na břehové linii rybářského revíru 461 026 DYJE 7 v úseku přilehlém k „Malé laguně“ (revír DYJE 7B) v období od 1. 7. do 31. 8.
  • v úseku pod areálem Yachtclubu v k.ú. Pasohlávky (celoročně)
  • v době od 15.4. do 15.5. na levém břehu (proti proudu) v prostoru od hranice lesa v k.ú. Brod nad Dyjí po úroveň přečerpávací stanice Drnholec, na pravém břehu od silnice Pasohlávky – Brod nad Dyjí po přečerpávací stanici Drnholec
  • z areálu čerpací stanice Drnholec (GPS 48°52’18″N, 16°30’23.7″E).

V době konání kulturních akcí v areálu kempu ATC Merkur Pasohlávky bude břehová linie ležící v areálu ATC Merkur uzavřena – zákaz lovu. Termíny konání akcí budou zveřejněny na www.kemp-merkur.cz a www.mrsmikulov.ic.cz
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat kamenné opevnění přemísťováním jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst. Rovněž je zakázáno rozdělávání ohňů na asfaltovém opevnění.
Při lovu na bočních hrázích ze sypaného lomového kamene mohou oprávnění k lovu při lovu sedět pouze na koruně hráze. Z návodního svahu mohou provádět vylovení ryb nebo při lovu stát.
Na úseku silnice Pasohlávky-Brod nad Dyjí je povolen lov z be­tonových stupňů.
Zákaz přechovávání ulovených ryb v odvodňovacích kanálech kolem nádrže.
Zákaz instalace bójek, kromě bójek sloužících k lovu dravých ryb (viz. lov ryb na bójku).
Lov z loděk povolen.
Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm a candáta 50 cm.