Kemp otevřen! Těšíme se na Vás.

Vstup do kempu je umožněn pouze v případě:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 •  osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Nutnost rezervace předem – link pro objednání https://c19firmy.cz/musov

Upozornění

Není možné zakoupit si na recepci antigenní test. Prosíme, držte se pokynů uvedených na covid portálu nebo na stránkách Vlády ČR.

 

 

Doporučení

 • v případě, že se necítíte dobře – zvažte prosím Vaši návštěvu kempu
 • pokud jste si vědomi možnosti rizika přenosu nakažlivé choroby – zvažte prosím Vaši návštěvu kempu
 • dodržujte doporučená hygienická opatření – mytí rukou mýdlem a následná dezinfekce je základ
 • dodržujte pořádek na sociálních zařízeních – tím chráníte nejen sebe, ale i personál úklidu
 • hygienu provádějte pouze v místě k tomu určeném
 • mytí nádobí provádějte pouze v místě k tomu určeném
 • vykonávejte potřebu pouze v místech k tomu určených, nedodržení může být důvodem vyloučení z kempu bez nároků na vrácení peněz za pobyt nebo vstup
 • do prostor recepce vstupujte postupně a dodržujte 2 m rozestupy
 • apelujeme na zdravý rozum každého jednotlivce

Děkujeme, že jste ohleduplní k ostatním a těšíme se na Vaši návštěvu!

Tým kempu Merkur Pasohlávky