Kemp pro veřejnost UZAVŘEN do 8. 4. 2022 - dotazy prosím pište na kemp@pasohlavky.cz - preferujeme e-mailovou komunikaci na kterou reagujeme do 24 hodin

V Kempu Merkur NELZE zakoupit antigenní test. 

Vstup do kempu je umožněn pouze v případě dodržení níže uvedených podmínek a to platí pro všechny návštěvníky kempu: 

OD 23.7. NESTAČÍ POUZE ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, JE NUTNÉ ABSOLVOVAT SAMOTEST NA MÍSTĚ

osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test s negativním výsledkem a na základě toho vyplní čestné prohlášení, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní POC test s negativním výsledkem, nebo

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem o provedeném očkování, od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

– osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dní.

Děti do 6 let věku testy nepotřebují. Pro děti, které již 6 let dovrší, platí stejné podmínky jako pro dospělé.

Každá z těchto možností se dokládá pouze k nahlédnutí a na recepci se neodevzdává.

Doporučení

  • v případě, že se necítíte dobře – zvažte prosím Vaši návštěvu kempu
  • pokud jste si vědomi možnosti rizika přenosu nakažlivé choroby – zvažte prosím Vaši návštěvu kempu
  • dodržujte doporučená hygienická opatření – mytí rukou mýdlem a následná dezinfekce je základ
  • dodržujte pořádek na sociálních zařízeních – tím chráníte nejen sebe, ale i personál úklidu
  • hygienu provádějte pouze v místě k tomu určeném
  • mytí nádobí provádějte pouze v místě k tomu určeném
  • vykonávejte potřebu pouze v místech k tomu určených, nedodržení může být důvodem vyloučení z kempu bez nároků na vrácení peněz za pobyt nebo vstup
  • do prostor recepce vstupujte postupně a dodržujte 2 m rozestupy
  • apelujeme na zdravý rozum každého jednotlivce

Děkujeme, že jste ohleduplní k ostatním a těšíme se na Vaši návštěvu!

Tým kempu Merkur Pasohlávky